Hunnebedden

Hunebedden

Hunebedden zijn Megalithische bouwwerken, volledig gemaakt door mensen.

natuurhuisje met sauna banner

Je vindt ze voornamelijk langs de kusten van West-Europa. Ook zijn er enkele van deze bouwwerken te vinden in Ierland en Groot-Brittanni├ź.

Vaak zijn de Hunebedden versierd met mooie inscripties of versierselen. Deze worden in de steen gebeiteld. Dit was zware arbeid voor de toenmalige bewoners , vooral omdat deze nog geen gebruik konder maken van de moderne werktuigen zoals wij die kennen!

Jammer genoeg zijn er veel van deze monumenten verloren gegaan omdat men de stenen van deze monumenten ging gebruiken om mee te bouwen. Zelfs wegen werden aangelegd met de bouwmaterialen van de Hunebedden.

Pas in de eerste helft van de 20e eeuw werd er concreet onderzoek gedaan naar Hunebeden door professor Van Giffen. Hij is een vooraanstaand wetenschapper op het gebied van hunebedden.

Hunebedden in Nederland

De meeste Nederlandse Hunebedden zijn gebouwd in de steentijd. Dit gebeurde tussen 3.450 tot 3.200 voor Christus.

Hunebedbouwers worden beschouwd als de vertegenwoordigers van de Trechterbekercultuur, omdat ze de eerste waren die deze techniek gebruikten. Er is maar weinig bekend van de geschiedenis van deze volkeren. Dit komt omdat ze zeer verspreid woonden, en het daardoor moeilijk is om concrete gegevens te vinden. Ook liet dit volk of deze volkeren, weinig aardewerk en dergelijke na.

landal huisjes met sauna banner

Er zijn wel verschillende wapens en bouwwerktuigen aangetroffen zoals hamers, bijlen, krabbers van vuursteen en messen. Maar er zijn maar weinig menselijke resten overgebleven van de Hunebedbouwers. Dit is te wijten aan de zure Nederlandse bodem waardoor de skeletten volledig vergaan zijn.

Enkele lijfsieraden zijn wel teruggevonden. Deze waren nog intact omdat ze uit zeer hard gesteende vervaardigd waren. Meestal barnsteen, geïmporteerd uit Engeland en Frankrijk.

Wil je in Nederland Hunebedden gaan bekijken, dan kom je haast altijd uit in Drenthe, alhoewel er daar buiten ook wel wat overblijfselen te bekijken zijn.

Aanbevolen is echter een bezoek aan het Hunebeddencentrum in Borger, waar je naast informatie, ook de plaatselijke Megalitische bouwwerken kunt bekijken.

Overigens zijn er in Europa veel soortgelijke bouwwerken te vinden, waarbij de vorm vaak ietwat afwijkt van de Nederlandse vorm. Bij de Nederlandse vorm moet je er bij denken, dat het een grafmonument is, dat van oorsprong helemaal bedekt was met zand, in heuvelvorm.

Als je dat weet, dan kijk je toch heel anders tegen een Hunebed aan, en kijk je ook anders naar de buitenlandse en soortgelijke grafmonumenten, zoals bijvoorbeeld in het Franse Bretagne, alhoewel wij Nederlanders denken dat het typisch Nederlands is.

center parcs banner